Chaton penseur

Chaton penseur

Un chaton a posé sa patte sous sa tête comme la statue le Penseur.