fourmi    g8    ladeux    nicolas    poutine    sarkozy    sommet    vladimir    -ivre    -alcool    -vodka