ak-47    automatique    bruitage    canon    fusil    idiot    mode    pistolet    reflexe    regarder    selfie    tete    tir    -stand    -arme